Vodovod a kanalizace

Provozovatelem vodovodu a kanalizace je VHS Benešov s.r.o.

V případě, že se chcete připojit na vodovod a kanalizaci, kontaktuje Obecní úřad v Tehovci.

Ceny platné od 1. 1. 2018 v obci Tehovec
vodné 49,86 Kč/1mvč. DPH
stočné 46,33 Kč/1mvč. DPH