Vodovod a kanalizace

Provozovatelem vodovodu a kanalizace je VHS Benešov s.r.o.

V případě, že se chcete připojit na vodovod a kanalizaci, kontaktuje Obecní úřad v Tehovci. 

Obecně závazná vyhláška obce Tehovec 1/2016 O místním poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Formulář – ohlášení poplatkové povinnosti dle OZV obce Tehovec 1/2016 (o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace)

Ceny platné od 1. 1. 2018 v obci Tehovec
vodné 49,86 Kč/1mvč. DPH
stočné 46,33 Kč/1mvč. DPH

V mapovém portálu  se můžete podívat, kudy vede vodovod a kanalizace v obci Tehovec.