Volby do Evropského parlamentu 2019

Vážení občané,

hledáme členy do okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019. 

Členem okrskové volební komise může být  občan České republiky nebo občan jiného členského státu EU,

  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
  • který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let

V případě zájmu, kontaktujte Obecní úřad Tehovec, děkujeme.