Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele Mateřské školy Pohádka v obci Březí

Milí občané,
informujeme vás, že obec Březí vyhlašuje konkursní řízení na pozici ředitele MŠ Pohádka, příspěvková organizace. Předpokládaný nástup do funkce je od 1.6.2019 a lhůta pro podání přihlášek do 11.3.2019. Více info naleznete zde.
Srdečně zdraví 

Obec Tehovec