Vyhlášky – veřejné a obecně závazné

2019

1/2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2019, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
2/2019 Obecně závazná vyhláška 2/2019 pro stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí nahrazuje 1/2008

2018

 1/2018 Obecně závazná vyhláška 1/2018 o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Tehovec nahrazuje 1/2014
2/2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehovec nahrazuje 1/2017
3/2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad nahrazuje 2/2017

 

2017

Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen na nemovitých věcech Obce Tehovec
1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehovec

Seznam a umístění sběrných nádob v Tehovci

ruší 2/2015
ruší 2/2018
 2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad v obci Tehovec  ruší 1/2012
ruší 3/2018

 

2016

1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Tehovec 1/2016 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Formulář – ohlášení poplatkové povinnosti dle OZV obce Tehovec 1/2016 (o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace)

2/2016 Nařízení obce č. 2/2016, o Zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Tehovec
3/2016 O místních poplatcích – sazba poplatky za psy

 

2015

1/2015 O zrušení obecně závazné vyhlášky 2/2009 a 4/2009
2/2015 Nakládání s odpady – nahrazeno 1/2017
seznam Umístění a seznam nádob na ostatní tříděný odpad
3/2015 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace ruší 1/2016

 

2014

1/2014 Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
zrušeno, nahrazeno 3/2018

 

2013

1/2013 Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností
2/2013 Užívání znaku a vlajky obce Tehovec, užívání černé smuteční vlajky

 

2012

1/2012 Poplatky – komunální odpad doplňuje 2/2011, ZRUŠENO – nahrazuje 2/2017

 

2011

1/2011 Komunální odpad ruší 0/276/01
2/2011 Poplatek za komunální odpad

3/2011
Místní poplatky doplňuje 3/2016
4/2011 Poplatky – komunální odpad
52011  Společný školský obvod pro ZŠ
6/2011 Vymezení veřejného prostranství
7/2011 Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností ruší 1/2013

 

2010

1/2010 Změna hodnoty výše místního poplatku z využitého lůžka změna OZV 2/2003

 

2009

1/2009 Stanovení části společného školského obvodu ZŠ
2/2009 Místní poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraného místa v obcu ZRUŠENO
3/2009 Požární řád obce Tehovec
4/2009 Místní poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraného másta v obci změna OZV 2/2009; ZRUŠENO
5/2009 Místní poplatek za psa ZRUŠENO
6/2009 Místní poplatek za psa změna OZV 2/2003

 

2008

1/2008 Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb tímto se ruší OZV 1/1994
2/2008 Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
3/2008 Poplatek za psy změna OZV 2/2003 ve znění OZV 1/2007

 

2007

1/2007 Místní poplatky
2/2007 Systém shromažďování a sběr komunálních odpadů v obci
3/2007 Veřejný pořádek
4/2007 Stanovení úhrady vodného a stočného

 

2006

1/2006 Úhrada vodného a stočného
2/2006 Vyhlášení závatné části územního plánu obce

 

2005

1/2005 Obecně závazná vyhláška doplnění OZV č. 2/2003
2/2005 Stanovení úhrady vodného a stočného v jednosložkové formě
3/2005 Veřejný pořádek, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci mění a doplňuje 3/2007

 

2003

1/2003 Místní poplatky
2/2003 Veřejný pořádek a ochrana životního prostředí v obci