Výsledky hospodaření dobrovolného svazku obcí LOŠBATES

Vážení občané,
níže můžete nahlédnout do jednotlivých výkazů týkajících se hospodaření dobrovolného svazku obcí – LOŠBATES.

Závěrečný účet hospodaření LOŠBATES za rok 2018
Rozvaha 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu LOŠBATES k 31. 12. 2018
Příloha č. 5 -LOŠBATES-k 31. 12. 2018

Srdečně zdraví

OBEC TEHOVEC