Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec

Vážení,
zde můžete nahlédnout do zápisu z veřejného zasedání 
a rozpočtového opatření 2/2019.

Na programu byly tyto body:

  1. Účetní závěrka obce a závěrečný účet obce 2018
  2. Rozpočtové opatření
  3. Informace ze Svazku Lošbates
  4. Tehovecká – narovnání majetkových práv
  5. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod ul. Hlavní
  6. Ladův kraj členské příspěvky
  7. Různé

Srdečně zdraví
Obec Tehovec