Zápis č. 7/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tehovec dne 23.9.2019

Vážení občané,
zde si dovolujeme vyvěsit  zápis z veřejného zasedání ze dne 23.9.2019 v MFD Tehovec.

Na programu byly tyto body:

  1. Odpadové hospodářství
  2. Rekonstrukce návsi – výběr zhotovitele
  3. Školství
  4. Zpráva o kontrole hospodaření obce
  5. Výběr dodavatele elektrické energie
  6. Změna pořizovatele územního plánu
  7. Vyjádření k projektu na pozemku 900/10
  8. Podání žádosti na SFDI pro realizaci projektu Chodník U Mototechny

 

Srdečně zdraví
Obec Tehovec