Zápis dětí do MŠ Tehovec

Milí rodiče, 
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tehovec pro školní rok 2019/2020
se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v budově MŠ
v době od 13:00 do 16:00 hodin.              

Zde naleznete formuláře pro přihlášení k zápisu do MŠ, dále budou k vyzvednutí v kanceláři OBECNÍHO ÚŘADU Tehovec a v MATEŘSKÉ ŠKOLE Tehovec od 1. 4. 2019
do 26. 4. 2019.

Doklad o trvalém pobytu dětí bude automaticky předán dne 2. 5. 2019 k rukám paní ředitelky Dany Horákové, budou zde vypsány děti s trvalým pobytem v Tehovci k tomuto aktuálnímu datu. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka Mateřské   školy Tehovec postupovat dle kritérií a v souladu s ustanovením  § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, uvedených na webových stránkách MŠ Tehovec: mstehovec.cz. Na webových stránkách rovněž naleznete další informace o provozu školky.

Dokumenty potřebné k zápisu: 

  1. Doklad o povinném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní případně, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 
       U dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, není očkování podmínkou pro přijetí do mateřské školy.
  2. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost přinesou rodiče osobně na ředitelství školy. 
  3. K zápisu je nutno přinést také rodný list dítěte.
  4. Občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce (doklad o tom, že je dítě přihlášeno k trvalému pobytu v Tehovci).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude řádně zaregistrována a její vyřízení podléhá správnímu řádu. 

 

Za Mateřskou školu Tehovec
Dana Horáková, ředitelka