Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 v ZŠ Mukařov

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 v ZŠ Mukařov se koná
ve středu 18.4.2018 od 13 do 17 hodin.

Jaké dokumenty je zapotřebí přinést k zápisu?
1) OP zákonného zástupce
2) Kopii rodného listu dítěte
3) Potvrzení o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy; Aktuální seznam dětí s trvalým pobytem v Tehovci k 1.4.2018 bude předán ZŠ Mukařov k rukám p. ředitelky. Rodiče, kteří nahlásí k trvalému pobytu dítě po tomto datu, si musí vyzvednout individuální potvrzení na obecním úřadě v Tehovci
4)Vyplněný zápisový lístek nebo žádost o odklad. K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

 

Organizační informace:

Zápis se koná v horním patře staré budovy školy. Po vstupu do budovy obdrží každé dítě registrační číslo, pod kterým bude evidováno po celou dobu správního řízení. Registrační čísla s rozhodnutím o přijetí či nepřijetí či odkladu budou do 30 dnů od zápisu vyvěšena na stránkách školy a ve vývěsce.

Rozhodnutí o nepřijetí či uděleném odkladu budou zaslána doporučenou poštou. 
Rozhodnutí o přijetí budou připravena k vyzvednutí v sekretariátu školy.

Formulář –  Zápisový lístek naleznete zde.

Formulář – Žádost o odklad naleznete zde.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy 
http://www.zs-mukarov.cz/stranka-o-skole-mukarov-34