Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Veškeré přílohy zápisů ze zasedání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Tehovec.