Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Veškeré přílohy zápisů ze zasedání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Tehovec.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2019