Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen na nemovitých věcech Obce Tehovec)

Dobrý den, zasíláme vám Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen na nemovitých věcech Obce Tehovec).

S pozdravem Obec Tehovec

2017 Zásady pro projednávání věcných břemen Tehovec