Zastupitelstvo obce

Ing. Eva Šmoldasovástarostka; životní prostředí; výstavba
Martin Lískovecmístostarosta; veřejný pořádek; výstavba
MUDr. Nina Trojánkovápředsedkyně kontrolního výboru
Jiří Šťastnýdoprava, předseda finančního výboru; výstavba
Lenka Hájkovápředsedkyně kulturní komise
Aleš Hořickýčlen stavební komise
Martin Hroudazastupitel
Pracovní jednání zastupitelstva obce probíhá
každé úterý od 19:00 hod.
Kontrolní výbor
předsedkyněMUDr. Nina Trojánková
členTomáš Chytráček
členIng. Tomáš Niederle
Finanční výbor
předsedaJiří Šťastný
členkaDana Bébrová
členkaHelena Hroudová
Kulturní komise
předsedkyněBc. Lenka Hájková
členkaIvana Pokorná
členkaIng. Markéta Chytráčková
členkaAndrea Hořická
Stavební komise
předsedaIng. František Miláček
členIng. Kamil Alferi
členAleš Hořický
Pracovní jednání stavební komise probíhá
každý čtvrtek od 17:00 hod.